Skambinkite: +370 (630) 09 360
Rašykite: info@vertimukaraliai.lt
X

Užpildykite laukelius ir gaukite kainos pasiūlymą!

VERTIMŲ BIURAS „VERTIMŲ KARALIAI“ vertimukaraliai

VERTIMŲ BIURAS „VERTIMŲ KARALIAI“

Vertimų biuras, teikiantis vertimo paslaugas 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Dažniausiai kainos pasiūlymą atsiunčiame per 15 minučių. Suteikiame galimybę gauti vertimą neišėjus iš namų ar biuro.

GAUTI KAINOS PASIŪLYMĄ PER 15 MINUČIŲ

BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Taisyklės reglamentuoja pirkėjo ir pardavėjo teisinius santykius vertimų biure Vertimų karaliai, MB (toliau – Vertimų biuras): pirkimo-pardavimo sutarties dėl Vertimų biure teikiamų paslaugų (toliau –Sutartis) sudarymo procedūrą; Vertimų biure teikiamų paslaugų (toliau – Paslaugos) apmokėjimo tvarką; gražinimo, koregavimo tvarką ir jų garantines sąlygas; asmens duomenų tvarkymo principus (taisykles); kitas šalių teises ir pareigas (toliau –Taisyklės).

1.2. Taisyklės nuo jų susipažinimo ir patvirtinimo momento tampa privalomos visiems Vertimų biuro lankytojams (Pirkėjams).

1.3. Pirkėjais gali būti visi veiksnūs asmenys, dalinai veiksnūs asmenys, galintys savo vardu (per atstovą) sudaryti Sutartį. Lankytojas, susipažinęs ir patvirtinęs Taisykles, patvirtina savo veiksnumą (tinkamą atstovavimą) sudaryti Sutartį.

1.4. Sutartys sudaromos ir vykdomos tarptautiniu mastu. Vertimų biuras veikia visą parą, nuo 00.00 val. iki 24.00 val. Konsultacijos Vertimų biue nurodytais telefono numeriais teikiamos I-VI 9-18 val. El. paštu visą parą, nuo 00.00 val. iki 24.00 val.

1.5. Pirkėjas privalo susipažinti su Vertimų biuro taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.

1.6. Vertimų biuras neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Pardavėjui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

2. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2.1. Sutartimi Pardavėjas įsipareigoja nuosavybės teise perduoti Pirkėjui užsakytas Paslaugas, o Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas Paslaugas ir sumokėti užsakyme nurodytą Paslaugų kainą.

2.2. Sutartis laikoma sudaryta Pirkėjui patvirtinus Vertimų biuro nurodytą paslaugų suteikimo kainą ir terminą el. paštu, telefonu ar atvykus į biurą.

2.3. Visais atvejais laikoma, jog Pirkėjas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Vertimų biuro Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

2.4. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

3. VERTIMO PASLAUGŲ KAINOS IR ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Preliminarios paslaugų pagrindinės savybės ir kainos Vertimų biure pateikiamos internetinėje svetainėje www.vertimukaraliai.lt.

3.2. Paslaugų kainų ir Vertimų biure vykdomų akcijų galiojimo laikotarpis yra tikru laiku (anglų kalba– real time), t.y. kainos ir akcijų sąlygos galioja jų pateikimo metu, jei nėra nurodytas konkretus galiojimo terminas.

3.3. Pirkėjas nepatiria jokių papildomų išlaidų dėl Sutarties sudarymo nuotoliniu būdu, išskyrus už papildomas paslaugas, kurių poreikis atsirado sutarties vykdymo metu.

3.4. Už Prekes atsiskaitoma Lietuvos Respublikos oficialia valiuta – eurais.

Už Paslaugas Vertimų biure atsiskaitoma šiais būdais.

3.5. Vertimų biuras pateikia sąskaitą – faktūrą su apmokėjimo nuoroda, kurią paspaudus Pirkėjas gali pasirinkti atsiskaitymo būdą. Užsakymas pradedamas vykdyti tik po apmokėjimo gavimo.

 3.7. Pirkėjui pageidaujant sąskaita faktūra po Sutarties sudarymo pateikiama Pirkėjo užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ir/ar kartu su kitais Paslaugas lydinčiais dokumentais Paslaugų perdavimo-priėmimo metu.

4. VERTIMO PASLAUGŲ PRISTATYMAS

4.1. Paslaugos užsakytos el. paštu. Užsakytas paslaugas el. paštu, Vertimų biuras pristato tuo pačiu el. paštu iš kurio buvo gautas užsakymas.

4.2. Paslaugos užsakyos biure. Jeigu paslaugas klientas užsako biure, Klientas įsipareigoja atvykti ir atsiimti užsakymą per 4 d. d.

4.3. Paslaugų pristaymas kurjeriu. Iš anksto sutarus kainą Paslaugos gali būti pristatytos į visas šalis ir į visus miestus.

5. KOKYBĖS GARANTIJA

5.1. Vertimų biuras įsipareigoja teikti vertimo paslaugas užtikrinant užsakytų paslaugų kokybę.

5.1. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę per 6 mėnesius, po suteiktos paslaugos pareikšti pretenziją dėl suteiktos paslaugos kokybės. Pretenzija privalo būti aiški ir su pateiktais kokybės trūkumo pavyzdžiais.

5.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę pareikšti pretenziją tik dėl tų paslaugų, kurios buvo užsakytos.

5.2. Vertimų biuras įsipareigoja į kliento pretenziją atsakyti per 1 d. d. pasiūlydamas problemos sprendimo būdą.

5.3. Pirkėjui sutikus su Vertimų biuro pasiūlytu problemos sprendimo būdu, Vertimų biuras problemą įsipareigoja išspręsti ne vėliau, kaip per 3 d. d.

6. PASLAUGŲ ATŠAUKIMAS IR GRĄŽINIMAS

6.1. Vertimų biuras pasilieka teisę atšaukti užsakymo vykdymą grąžindamas pilną užsakymo sumą Pirkėjui per 1 d. d.

6.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę patvirtintą užsakymą atšaukti, tik tuo atveju, jeigu užsakymas dar nebuvo pradėtas vykdyti.

6.3. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę gauti pinigų grąžinimą dėl nekokybiškai suteiktų paslaugų.

7. KONFIDENCIALUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

7.1. Vertimų biuras įsipareigoja Pirkėjo pateiktos informacijos tretiesiems asmenims neatsikleisti, išskyrus Vertimų biuro darbuotojus, kurie atsakingi už užsakymo įvykdymą. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Greičiausias Jūsų vertimo paslaugų partneris Užsakyti

vertimukaraliai
VERTIMAS RAŠTU

Vertimas raštu, tai viena iš pagrindinių musų teikiamų paslaugų. Verčiame raštu iš / į 60 pasaulio kalbų visus dokumentus: asmeninius dokumentus, specializuotus tekstus. Specializuoti tam tikrų sričių vertimai yra viena

Plačiau
vertimukaraliai
VERTIMAS ŽODŽIU

Vertimas žodžiu. Rengiate tarptautinę konferenciją? Atvažiuoja svečiai iš užsienio? Norite kalbėtis ir suprasti nuotoliniu būdu? Reikia akis į akį aptarti svarbaus sandėrio sąlygas? Vertimų biuro „Vertimų Karaliai“ vertėjai pasirengę Jums

Plačiau
vertimukaraliai
OFICIALUS PATVIRTINIMAS

Kalbant apie oficialų išversto teksto patvirtinimą, svarbu išskirti patvirtinimą vertimo biuro antspaudu ir notaro patvirtinimą. Tikslinga aptarti kiekvieną iš jų. Ne visi dokumentai reikalauja notaro patvirtinimo. Pavyzdžiui, jeigu ketinate pristatyti

Plačiau
vertimukaraliai
REDAKTORIAUS PASLAUGOS

Redaktoriaus paslaugos. Norite, kad jūsų tekstas būtų stilistiškai ir gramatiškai tvarkingas, rišlus ir atitiktų visus kalbos kultūros reikalavimus? Mūsų patyrę redaktoriai yra pasiruošę Jums padėti ir suteikti aukščiausios kokybės paslaugą.

Plačiau
vertimukaraliai
PRISTATYMO PASLAUGA

Pristatymo paslauga. Jūsų patogumui išverstus ir patvirtintus dokumentus pristatysime nurodytu laiku ir adresu Vilniaus ir Klaipėdos miesto ribose nemokamai. Ši paslauga galioja, jeigu užsakymo suma yra didesnė nei  20 Eur,

Plačiau