Uždaryti

ES BENDRASIS DUOMENŲ APSAUGOS REGLAMENTAS (BDAR)

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) yra Europos skaitmeninio privatumo reguliavimo pagrindas. Jis nustato duomenų apsaugos reformos visoje Europos Sąjungoje standartą, o jo tikslas – supaprastinti verslo įmonių reguliavimo aplinką, tuo pačiu suteikiant ES piliečiams daugiau galimybių kontroliuoti savo asmens duomenis. Verslas turi laikytis BDAR teisėtai renkant asmens duomenis, juos saugant nuo netinkamo naudojimo ir organizuojant duomenų tvarkymą. Įmonėms, kurios nesilaiko šių taisyklių, bus taikomos nuobaudos.

 

Mūsų atitikties strategija

UAB „Vertimų karaliai“ visada atsakingai tvarko duomenis, saugo bei užtikrina klientų, tiekėjų, vertėjų ir partnerių duomenų privatumą visame pasaulyje. Įmonė visiškai skaidriai atskleidžia informaciją apie renkamų duomenų panaudojimą, apie tai, kiek laiko saugomi duomenys ir jūsų teises, susijusias su jūsų informacijos rinkimu, saugojimu ir naudojimu.

 

Mūsų duomenų apsaugos strategijos skirtos apsaugoti mūsų klientus ir kitus suinteresuotus subjektus. Mes atidžiai patikrinome mūsų strategijų atitikimą įstatymams ir kaip galime pagerinti klientų aptarnavimo patirtį. Esame įsipareigoję laikytis BDAR atitikties standartų, prireikus atnaujinti savo strategijas, siekiant ir toliau užtikrinti bei apsaugoti renkamų duomenų privatumą.

 

Šiuo metu mes kreipiamės į mūsų klientus ir suinteresuotus subjektus, siekdami paaiškinti, kaip jie gali kontroliuoti mums pateiktų asmens duomenų naudojimą.

 

 

Atitiktis BDAR reikalavimams

Duomenų šaltinių tikrinimas

Vienas iš BDAR laikymosi elementų yra nustatyti, kokie asmens duomenys yra saugomi, kur jie yra saugomi ir kam jie yra naudojami. Mes peržiūrėjome visus UAB „Vertimų karaliai“ saugomus asmens duomenis, per tradicines duomenų bazes pasiekdami visus savo duomenų šaltinius, struktūrizuotus ir nestruktūrizuotus duomenis, šiuo metu nenaudojamus ir siunčiamus duomenis.

 

Visų duomenų išteklių tikrinimas

Siekiant nustatyti, kokius asmens duomenis galima rasti, atlikome asmens duomenų elementų, tokių kaip vardas ir pavardė, įmonės pavadinimas ir el. pašto adresas, išskyrimo, skirstymo į kategorijas ir katalogavimo procesą.

 

Dalijimasis mūsų privatumo taisyklėmis

Kitas svarbus duomenų privatumo elementas yra griežto valdymo nustatymas, kuriuo yra siekiama užtikrinti, kad su asmens duomenimis susipažinti galėtų tik tie asmenys, kurie turi teisę tokius duomenis matyti, atsižvelgiant į asmens duomenų pobūdį, naudojimo kontekstą ir teises, susijusias su vartotojų grupėmis.

 

Duomenų apsaugos metodų nustatymas

Mes turime įvairių būdų, kaip galime apsaugoti duomenis, atsižvelgiant į vartotojo teises ir duomenų naudojimo kontekstą. Duomenys yra apsaugoti šifravimo, pseudonimizavimo ar nuasmeninimo būdu.

 

Informacijos rinkimas

Duomenų rinkimas, siekiant užtikrinti geriausią paslaugų kokybę, yra pradedamas nuo jūsų pirmosios sąveikos su UAB „Vertimų karaliai“, nepriklausomai nuo to, prašėte kainos pasiūlymo, atsiuntėte mums dokumentą vertimui ar užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį. Visa surinkta informacija yra saugoma arba įtraukiama į duomenų bazę, kuri priklauso mums ir kurią taip pat prižiūrime mes.

 

Duomenys, kuriuos mes renkame iš klientų ir tiekėjų, apima, bet neapsiriboja: vartotojų vardais ir pavardėmis, elektroninio pašto adresais, el. laiškais, vaizdais ir trumpalaikiais VOIP duomenimis (siekiant užtikrinti duomenų perdavimui skirto ryšio veikimą). Mes taip pat saugome bet kokį turinį, kurį klientai mums atsiunčia internetinių pokalbių metu; saugome tiekėjų duomenis apie jų kvalifikaciją, patirties lygį ir specializacijas.

 

Atsiradus su mūsų paslaugomis susijusiai sąveikai, mes gauname ir saugome informaciją, pvz., IP adresą, įrenginio ID numerį. Šią informaciją galima sujungti su kita informacija, kad būtų galima stebėti duomenis, pvz., mūsų svetainių lankytojų skaičių.

 

Informaciją renkame siekiant užtikrinti geriausią aptarnavimą ir aukščiausią paslaugų kokybę, mes neparduodame ir kitaip neperduodame surinktos informacijos trečiosioms šalims.

 

 

Jūsų teisės

Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises, kurias numato duomenų apsaugos įstatymai, o mes, kaip duomenų tvarkytojas, jūsų duomenų atžvilgiu jų laikysimės:

 

 • teisė susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • teisė prašyti nutraukti tiesioginės rinkodaros medžiagos siuntimą;
 • teisė keisti ar atnaujinti savo asmens duomenis;
 • teisės, susijusios su automatizuotu sprendimų priėmimu;
 • teisė užkirsti kelią savo asmens duomenų tvarkymui ar jį apriboti;
 • teisė perduoti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui;
 • teisė reikalauti ištrinti duomenis;
 • teisė skųsti duomenų tvarkytoją atitinkamai skaitmeninių duomenų apsaugos komisijai ar institucijai dėl verslo sandorio šalies ar regiono, jei manote, kad mes jūsų asmens duomenis tvarkėme ne pagal duomenų apsaugos įstatymus.

 

Mes nedelsiant atsakysime į visas užklausas ar skundus bei sieksime išspręsti dėl duomenų kilusį ginčą per vieną savaitę nuo jūsų pranešimo. Ypač sudėtingų klausimų sprendimas gali užtrukti iki 2 mėnesių. Per pirmąjį mėnesį informuosime apie tai, kad problemos sprendimo procesas užtruks ilgiau nei vieną mėnesį.

 

Kai pagal duomenų apsaugos teisės aktus atsakymą pateikti būtina per tam tikrą laikotarpį, mes pateiksime atsakymą per reikiamą laikotarpį.

 

 

Duomenų pateikimas, saugojimas, vartotojų duomenų įkėlimas ir paslaugos 

Jei norite atšaukti sutikimą tvarkyti jūsų duomenis, susijusius su bet kokiu klausimu, dėl kurio yra reikalingas jūsų sutikimas, kaip nustatyta šioje privatumo politikoje, galite pateikti rašytinį prašymą UAB „Vertimų karaliai“, išsiunčiant jį el. pašto adresu info@vertimukaraliai.lt ir pareikalauti, kad būtų nutrauktas duomenų tvarkymas.

 

Jei atsiimsite sutikimą dėl slapukų naudojimo, mes negalėsime jums suteikti visų / dalies paslaugų ir užtikrinti sklandaus svetainės veikimo.

 

Vartotojo įkeltų duomenų atšaukimo atveju turite duomenų valdytojui pateikti savo laisvos formos sutikimo atšaukimo prašymą, kuris įpareigos UAB „Vertimų karaliai“ įvykdyti su vartotojo įkeltų duomenų tvarkymu susijusius reikalavimus. Šis procesas gali turėti įtakos mūsų galimybėms jums teikti paslaugas.

 

UAB „Vertimų karaliai“ be jūsų sutikimo nesidalins jūsų duomenimis, viršijančiais šioje privatumo politikoje nurodytus kriterijus, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai.

 

 

Sutikimo atšaukimas

Įsipareigodama teikti aukščiausio lygio paslaugas savo klientams, UAB „Vertimų karaliai“, gali rinkti ir saugoti statistinę informaciją, įskaitant informaciją, kuri negali neleidžia identifikuoti atskirų klientų (nuasmeninti duomenys).

 

Jei UAB „Vertimų karaliai“ dalyvaus kelių bendrovių susijungime, įsigijime ar procese, kurio metu bus parduodamas bet koks arba visas mūsų turtas, mes apie tai informuosime savo klientus prieš perduodami duomenis trečiajai šaliai.

 

UAB „Vertimų karaliai“, kaip vartotojų įkeltų duomenų tvarkytojas, tokius vartotojų įkeltus duomenis tvarkys tik pagal UAB „Vertimų karaliai“ ir atitinkamo duomenų valdytojo nustatytas paslaugų teikimo sąlygas arba paslaugų sutartį ir laikantis duomenų valdytojo nurodymų.

 

Mes galime dalintis tam tikrais suvestiniais duomenimis su trečiosiomis šalimis, pvz., svetainių ir įrenginių, kuriais buvo prisijungta prie UAB „Vertimų karaliai“ interneto svetainės. Šie duomenys neleidžia nustatyti jūsų tapatybės. Prieiga prie jūsų asmeninės informacijos suteikiama tik darbuotojams, tiekėjams ir partneriams, kuriems reikalinga tokia informacija, siekiant teikti aukščiausio lygio paslaugas atsižvelgiant į klientų reikalavimus. Šie asmenys yra teisiškai įpareigoti išlaikyti ir apsaugoti jūsų konfidencialumą ir jų atžvilgiu gali kilti rimtų pasekmių, tokių kaip sutarties nutraukimas, civilinis bylinėjimasis ar baudžiamasis persekiojimas, jei šie asmenys nesilaiko konfidencialumo įsipareigojimų.

 

Siekdami teikti savo paslaugas, galime saugoti jūsų duomenis ne Europos ekonominėje erdvėje (EEE) ir jie gali būti perduodami arba pasiekiami iš vietos, esančios už EEE ribų. Tokiu atveju duomenis taip pat gali tvarkyti darbuotojai, dirbantys mūsų vardu už EEE ribų, kitas mūsų įmonių grupės subjektas arba bet kuris iš mūsų tiekėjų. Mūsų sutartys su visais tokių duomenų perėmėjais veikia kaip apsaugos priemonės jūsų informacijos saugumui užtikrinti. Mes saugome visą jūsų informaciją saugiuose serveriuose, priklausančiuose mums arba sutartinei trečiajai šaliai. Pateikdami savo duomenis, jūs aiškiai sutinkate su šia perdavimo, saugojimo ir tvarkymo procedūra. Tais atvejais, kai mes suteiksime jums slaptažodį, kurį naudojant galėsite naudotis paslauga, jūs būsite atsakingas (-a) už šio slaptažodžio konfidencialumą.

 

Mes dalinamės informacija tik su partneriais ir organizacijomis, kurie taip pat atitinka BDAR reikalavimus. Su jumis susijusi informacija gali apimti vardą, pavardę ir el. pašto adresą. Jei norite ištrinti šią informaciją, susisiekite el. paštu info@vertimukaraliai.lt.

 

 

Užbaigtų vertimų saugojimas ir naikinimas

Su jūsų vertimo užduotimi susijusius dokumentus, įskaitant pirminius dokumentus, papildomus dokumentus ir užbaigtą vertimą, mes saugome savo sistemoje ne ilgiau kaip 6 metus nuo vertimo užduoties užsakymo. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, visi dokumentai, susiję su jūsų vertimo atlikimu, bus saugiai ir visam laikui ištrinti iš mūsų sistemos.

 

 

Teisinė informacija

UAB „Vertimų karaliai“ gerbia savo klientų ir lankytojų privatumą ir konfidencialumą, o bet kokia asmeninė informacija, kurią pateikiate mums, bus saugoma pagal Duomenų apsaugos įstatymą (1998 m.). Mes sudarėme šią privatumo politiką kaip gaires savo klientams ir kitoms suinteresuotoms šalims, siekdami paaiškinti, kokią informaciją mes renkame ir kaip ta informacija yra naudojama.

 

 

Kokią informaciją renka UAB „Vertimų karaliai“?

UAB „Vertimų karaliai“ renkama informacija apima, bet neapsiriboja:

 

 • jūsų vardu ir pavarde;
 • adresu;
 • telefono numeriu;
 • el. pašto adresu;
 • kredito / debeto kortelės duomenimis (jei tai yra susiję su mokėjimu);
 • jūsų verslo kredito informacija (jei tai yra susiję su vertimo raštu užduoties pateikimu ir mokėjimu).

 

Nors bus renkama išsami kreditinės / debetinės kortelės informacija, ji nebus saugoma mūsų duomenų bazėje kartu su kita informacija. Tokia informacija bus saugoma „Direct Payment Solutions“ (stripe.com) – trečiosios šalies, mūsų saugaus internetinio mokėjimo apdorojimo paslaugų teikėjo, duomenų bazėje.

 

Galite prašyti informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas, atsisiųsti rinkodaros ir kitą su paslaugų teikimu susijusią medžiagą, paprašyti kainos pasiūlymo ir aptarti užduotį su UAB „Vertimų karaliai“ specialistu.

Informacijos rūšys, kurią pateikiate mums, gali apimti vardus, pavardes, adresus, telefono numerius ir el. pašto adresus.

 

 

Sertifikuotas saugumas

Siekdami išlaikyti jūsų asmeninės informacijos saugumą, UAB „Vertimų karaliai“ yra sertifikuota pagal ISO17100 sertifikavimo standartus, aukščiausią pasaulinį vertimo paslaugų kokybės standartą. Mes naudojame pramonės standartus atitinkančias kontrolės priemones, įskaitant interneto užkardas ir fizinės prieigos kontrolę, taip pat atliekame sudėtingus bandymus ir vertinimus, siekdami išlaikyti atitikimą sertifikavimo reikalavimams.

 

 

Užbaigtų vertimų archyvavimas

Jūsų dokumentų ir privatumo apsauga tęsiama net ir užbaigus darbus. Užbaigus darbą, failo būseną pažymime „Užbaigta“. Po trijų mėnesių „Užbaigta“ būsena yra pakeičiama į „Archyvuota“ ir saugomas iki šešerių metų. Pasibaigus archyvavimo terminui arba klientui pateikus prašymą sunaikinti dokumentus, failas ir visi pirminiai dokumentai, papildomi dokumentai ir vertimo failai yra saugiai sunaikinami.

 

 

Slapukai

UAB „Vertimų karaliai“ savo svetainėje naudoja „slapukus“. Slapukas yra identifikatorius, kuriame yra dalis informacijos, naudojamos siekiant nustatyti aplankytų svetainių puslapius. Informacija siunčiama iš svetainės į kompiuterio kietąjį diską, per jūsų naudojamą naršyklę. Vėlesnių apsilankymų svetainėje metu naršyklė siunčia pranešimą atgal į žiniatinklio serverį. UAB „Vertimų karaliai“ naudoja šią informaciją, kad galėtų stebėti navigacijos modelius, kad racionalizuotų ir pagerintų klientų aptarnavimą, nustatant svarbiausią informaciją ir populiariausias paslaugas. Informacija saugoma saugioje duomenų bazėje, taip siekiant supaprastinti ir pagerinti klientų aptarnavimo procesą. Norėdami atsisakyti slapukų, turite juos išjungti savo naršyklėje, pakeisdami naršyklės nustatymus, nors tai gali apriboti tam tikrų svetainių funkcijų veikimą arba tam tikros funkcijos gali nebeveikti sklandžiai.

 

Jūsų patogumui UAB „Vertimų karaliai“ svetainėse gali būti pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių svetaines, o jei spustelėsite šias nuorodas, paliksite UAB „Vertimų karaliai“ svetainę. UAB „Vertimų karaliai“ nepatvirtina ir nepateikia jokių pareiškimų apie trečiųjų šalių svetaines ir mes nekontroliuojame šių įmonių privatumo praktikose pateiktos informacijos. UAB „Vertimų karaliai“ privatumo politika neapima jokios informacijos, kurią pateikiate šioms trečiųjų šalių svetainėms.

 

 

Kontaktinė informacija

Norėdami gauti daugiau informacijos apie mūsų dabartinę privatumo politiką ir jos atitikimą BDAR reikalavimams arba jei turite kokių nors abejonių ar nusiskundimų, rašykite mums el. paštu info@vertimukaraliai.lt.

 

Jei manote, kad jūsų privatumas buvo pažeistas, galite pateikti oficialų raštišką skundą paštu adresu Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius (7 aukštas).