Uždaryti
Naujienos

Kalbos evoliucijos poveikis vertimų biurams

R
Autorius rob
2018-12-11

Vertimo paslaugos šiuolaikiniame amžiuje gali būti teikiamos labai metodiškai ir tiksliai. Tiesą sakant, tai gali atlikti netgi ne žmogus, o kompiuteris, ir vertimas užtruks vos keletą sekundžių. Praeityje bendravimas tarp skirtingomis kalbomis kalbančių žmonių buvo gerokai sudėtingesnis ir kėlė daugiau iššūkių.

Vis dėlto kai kurie dalykai išliko nepakitę. Pavyzdžiui, ankstyvieji Europos tyrinėtojai, keliaujantys į tolimas žemes ir siekiantys atverti naujus prekybos maršrutus, susidūrė su sunkumais, kai bandė bendrauti su vietos gyventojais. Šiandien bendravimas versle dėl kalbos barjerų taip pat gali būti problematiškas. Laimei, šiuolaikinės kompanijos gali pasinaudoti vertimo paslaugomis, kurias teikia vertimų biurai, tokios prabangos Europos keliautojai dar neturėjo. Ir dar daugiau: šiuolaikiniai vertėjai geba padėti ne tik prireikus vertimo, jie puikiai žino ir supranta svetimą kultūrą, todėl vykstant į svarbų verslo susitikimą yra nepamainomi kompanionai, padedantys orientuotis svečiame krašte. Kiekvienas vertimų biuras siūlo keleto tipų paslaugas: tai vertimas raštu, vertimas žodžiu, tiesioginis vertimas, transkribavimas ir kt. O už visa tai turime būti dėkingi tiems pirmiesiems Europos keliautojams, tokiems kaip Markas Polas, Jamesas Kukas ir seras Frensis Dreikas, kurių kelionių metu ėmė vystytis profesionalaus kalbos vertimo užuomazgos ir vertimo paslaugos verslui tradicija.

Kalbų vingrybės

Kalbos, kaip žinote, gali būti labai sudėtingos. Net ir kalbant ta pačia kalba galime patekti į kurioziškas ar sudėtingas situacijas, o kur dar skirtingi akcentai, dialektai ir terminai. Taigi, pamėginkite įsivaizduoti, kaip sunku buvo Europos tyrinėtojams bendrauti su ką tik atrastų žemių gyventojais, apie kuriuos jie ničnieko nežinojo.

Istoriniai šaltiniai rodo, kad europiečiai anuomet buvo pasiklydę kalbos pinklėse. Pavyzdžiui, mokytojai dažnai ne tik nesuprato pačios kalbos, kurią mokė, bet ir neperprato kultūros savitumų. Kultūros įtaka kalbai yra labai svarbi, tad mokantis kalbos yra būtina skirti tam dėmesio. Profesionalus vertėjas gebės pademonstruoti ne tik puikiais kalbos žinias, bet ir papasakoti apie tos šalies kultūrą, istoriją, papročius bei tradicijas. Tai prielaida, būtina kokybiškos vertimo paslaugos teikimui, o į tai neatsižvelgiantys dažnai patiria didelių nuostolių: kultūrinių skirtumų ignoravimas itin brangiai kainuoja pasaulinio masto reklaminėms kampanijoms.

Žinoma, kalbos negalima suvokti tik kaip garsų mišinio. Gestų kalba visada buvo ir yra būdas bendrauti, tačiau ši kalba nei seniau, nei šiandien nėra universali. Net ir mūsų laikais skirtingose kultūrose gestų kalbos ženklai yra labai skirtingi, o bandymas bendrauti gali sukelti nemažai painiavos. Taigi, taip, gestų kalba kalbantiesiems taip pat reikalingi vertėjai!

Grįžtant į praeitį, reikia pasakyti, kad remiantis istoriniais šaltiniais pirmiesiems Europos keliautojams gestų kalba tapo tikru išsigelbėjimu. Būtent naudodami gestus jie mokėsi bendrauti su naujai atrastų žemių gyventojais. Gestai formavosi natūraliai, o susiedami vaizdą su žodžiais tuometiniai žmonės mokėsi vieni kitų kalbos. Tai buvo vertimo paslaugos, kuri yra teikiama ir reikalinga šiandieniniame pasaulyje užuomazgos.

Kalbos vertimo pamokos

Siekiant sukurti žodinę kalbos sistemą, kuria būtų galima naudotis, reikėtų ilgai sėdėti ir sukti galvą. Vis dėlto natūraliai besiplėtojantys prekybiniai ir socialiniai santykiai lėmė, kad jau anuomet Europos gyventojai gebėjo pakankamai gerai išmokti svetimą kalbą ir ja bendrauti.

Remiantis istoriniais šaltiniais, Korteso laive buvo jūrininkas, manoma, gabus kalboms, kuris sugebėjo išmokti kalbą. Vėliau jis naudotas kaip tarpininkas bendraujant su actekų vadovais ir informacijai perduoti. Kitaip tariant, šis jūreivis atliko vertėjo funkciją.

Nors vertimo biurų ankstyvojoje Europoje dar nebuvo, skirtingų bendruomenių vaikai bendraudami tarpusavyje ir mišrios šeimos iš skirtingų vietovių galėjo suteikti vertimo paslaugas. Šiems žmonėms kasdien bendraujant buvo lengva perprasti keletą kalbų ir jomis naudotis. Vis dėlto kartu vyko ir kalbos asimiliacijos procesas, kuris itin suintensyvėjo dėl administracinių vienetų kaitos, karo, laikinai tuometinių vertimo biurų poreikis sumenko.

Tarpinės kalbos sistemos

Taip naujesniais amžiais ėmė kurtis tarpinės kalbos sistemos, kurios labai pasitarnavo tuometiniams gyventojams. Tokį patį procesą stebime ir dabar: populiarūs labiausiai paplitusių kalbų žodžiai yra vartojami gimtojoje kalboje, nes neturi tikslių atitikmenų, po truputį jie tampa kasdienės kalbos dalimi. Kalbos evoliucija akivaizdi ne tik prieš šimtą ar tūkstantį metų, ji vyksta ir šiandien, o vertimų biurams telieka prie šių pokyčių prisitaikyti.

Profesionalūs lingvistai ir istorikai skiria nemažai dėmesio kalbos analizei, aiškinasi žodžių kilmę, tačiau vos atveria vieno žodžio istoriją, pasaulyje jau susikuria ne vienas naujas žodis. Tai nenutrūkstamas procesas, kuris seka istorijos pėdsakais.

Įtaka vertimo biurams

Kalbos evoliucija turėjo milžiniškos įtakos vertimų biurų veiklai. Visų pirma, šis procesas ne tiek paveikė vertimų biurų veiklą, kiek lėmė jų susikūrimą ir teikiamų paslaugų poreikio susiformavimą. Šiandien vertimo paslaugos yra reikalingos tose srityse, kuriose jų reikėjo ir prieš kelis šimtmečius: versle, įvairiems dokumentams, bendravimui. Žinoma, skiriasi pats vertimo paslaugos teikimo metodas, o vertėjais šiandien dirba profesionalai, o jūreiviai ar už užsieniečio vyro ištekėjusios moterys, tačiau pats vertimo principas išliko toks pats: vienos kalbos žodžiai yra pakeičiami kita kalba išsaugant pradinę prasmę.

Nepaisant to, kas išliko, kalbos nuolat kinta ir vertimo biurai turi prisitaikyti. Būtent dėl šios priežasties ruošiant profesionalius vertėjus, o taip pat ir paprasčiausiai mokantis užsienio kalbos, daug dėmesio yra skiriama krašto kultūrai – tai neatsiejama kalbos dalis, padedanti suvokti kalbos prasmę.

Reikalingas profesionalus vertimas? Gaukite pasiūylmą šiandien.

GAUTI PASIŪLYMĄ