Uždaryti
Naujienos

Vertimo paslaugos ir verslo kultūra

R
Autorius rob
2019-02-13

Vertimo paslaugos verslui yra neatsiejamai susijusios ir su pačia verslo kultūra, todėl šįkart tinklaraščio įrašą ir skiriama pažinčiai su šia sfera. Dirbti tarptautinėje erdvėje iš tikrųjų įdomu ir mūsų vertėjai su tuo susiduria kasdien, tad dalijamės keletu įdomybių. Jas žinoti privalo visi vertimo paslaugos verslui teikėjai.

Prancūzija ir Ispanija – panašus požiūris

Pradėkime nuo šalių, kur vėlavimas, rodos, yra norma. Verslo kultūra čia nėra pernelyg griežta ir labiau nukreipta į kolektyvinius iššūkius, o ne individualius poreikius. Tiek Prancūzijoje, tiek Ispanijoje verslo „širdis“ pulsuoja sostinėse bei didžiuosiuose miestuose, į kuriuos dažnai atvyksta atstovai bei vadybininkai iš aplinkinių teritorijų. Šiose šalyse verslo kultūra yra daug labiau panaši nei skirtinga.

Sakoma, kad tiek prancūzų, tiek ispanų verslo stilius yra labiau „moteriškas“: didelė svarba skiriama pačiam bendravimui, harmonijai, sutarimui, o visa kita – tik detalės, kurios nėra tokios svarbios. Svarbiausia čia yra geri santykiai. Tai lemia ir kitą bruožą – didelį dėmesį saugumui. Verslo atstovai šiose šalyse nepuola dalintis informacija bei idėjomis, svarbu pirmiausia užmegzti ryšį, pažinti žmogų, o tai, kaip žinia, gali užtrukti.

Jei turėsite reikalų su verslo atstovais iš Prancūzijos arba Ispanijos, bendraudami sutelkite dėmesį į neverbalinę kalbą. Šių šalių atstovai tikrai atkreips dėmesį, nes tiki, kad tai išduoda tikruosius ketinimus ir mintis.

Marokas ir Indija – panašu, bet skirtinga

Daugeliu atveju verslo kultūra tiek Maroke, tiek Indijoje yra panaši. Čia galioja gana griežtos taisyklės, tad darbuotojai verslo klausimus dažniausiai sprendžia tik savo lygmenyje, tai reiškia, kad galimybės, pavyzdžiui, paslaugas parduodančiam vadybininkui pakliūti pas sprendimus priimantį aukščiausio lygio vadovą, yra gana ribotos. Vis dėlto bendradarbiavimas bei geranoriškumas yra labai vertinami ir svarbūs aspektai.

Saugumas ir užtikrintumas yra labai svarbus. Maroke daug dėmesio skiriama procedūroms, dokumentams, organizaciniams klausimams spręsti, o štai Indijoje į šiuos klausimus žiūrima liberaliau, čia viskas labiau neapibrėžta. Kitaip tariant, jei marokiečiai nori visą procesą sustyguoti iki smulkmenų, kad išvengtų problemų ateityje, indai viską palieka likimui, o problemas sprendžia tik tada, kai jų iškyla. Planavimui Indijoje neskiriama daug dėmesio.

Kitas ryškus skirtumas yra vertybės. Maroke vyrauja požiūris, kad verslas rezultatus turi parodyti kuo greičiau, vertinami trumpalaikiai pasiekimai, o Indijoje viską nugali ilgaamžiškumas, patirtis, ilgalaikės investicijos ir siekis sulaukti grąžos nebūtinai dabar, bet kada nors ateityje.

JAV ir Jungtinė Karalystė: anglų kalbos įtaka verslo kultūrai

Šios dvi šalys yra labai panašios kultūriniu požiūriu ir ne tik dėl kalbos. Gana panaši ir vyraujanti verslo kultūra, vertybės, galiausiai, net ir požiūris į gyvenimą.

Tiek JAV, tiek Jungtinėje Karalystėje (UK) daug dėmesio skiriama bendruomeniškumui, tad į sprendimų priėmimą įmonėse dažnai įtraukiami visi darbuotojai – tai vienas išskirtinių verslo kultūros bruožų. Kartu vertinama ir nepriklausomybė bei autonomija, asmeninė iniciatyva, tačiau veikiant svarbu atsižvelgti į bendrus interesus.

Hierarchijos lygmenys yra atriboti, tačiau maišosi tarpusavyje, atlikdami kasdienes funkcijas susitinka ir bendrauja įvairaus lygio darbuotojai. Laikomasi nuomonės, kad taip sprendimai yra priimami ir įgyvendinami greičiau.

Kitas išskirtinumas – tarpusavio konkurencija, kuri ne tik kad natūraliai egzistuoja, bet ir yra nuolat skatinama. Varžytis su kolegomis, konkurentais ir nors visu pasauliu – gerą darbuotoją apibūdina ambicijos siekti karjeros ir įrodyti savo vertę.

Vokietija ir Italija – susitelkimas į tikslą

Abi šios šalys yra puikiai žinomos tarptautinėje verslo arenoje, bet turi savitas taisykles. Čia svarbi vidinė komunikacija, o italų įmonės dažniausiai turi savitas vidines kultūras, kuriose gali būti daug aspektų bei simbolių.

Nepaisant dažnai dėl prestižo palaikomos hierarchinės struktūros ir kitų praeities „liekanų“, kurios vertinamos kaip simboliai, tiek Vokietijoje, tiek Italijoje itin vertinama trumpalaikė perspektyva ir tikslų siekimas. Minimalios investicijos, greita grąža ir projekto užbaigimas – idealu, jei visi verslo etapai vyks gretai, trumpais intervalais.

Tačiau yra ir vienas svarbus skirtumas: italams tiek darbe, tiek gyvenime labai svarbus yra neverbalinis bendravimas, tad verslo susitikimuose jie akylai stebi savo oponentą. O štai vokiečiai yra nusiteikę bendrauti paprastai ir aiškiai, jie visiškai nėra linkę daryti interpretacijų ar ieškoti paslėptos prasmės.

Kinija ir Olandija – visiškai skirtingas požiūris

Labiau skirtingas verslo kultūras nei Kinija ir Olandija surasti būtų labai sunku. Kinijoje visi verslo santykiai paremti autoritarizmu ir kolektyviniais interesais, o Olandijoje svarbus dalyvavimas, individualumas.

Kinų įmonėse darbuotojus kontroliuoja prižiūrėtojai, kurie užtikrina, kad viskas būtų atlikta taip, kaip reikia. Bendraujant verslo pasaulyje daug dėmesio skiriama veido išraiškoms bei gestams, kurie turėtų sustiprinti poziciją ir kuo tiksliau ją atskleisti, patikslinti duodamą nurodymą darbuotojui. O olandai gali jaustis visiškai laisvai, nes jų nepriklausomybė bei individualumas yra skatinamas dėl jų pačių gerovės. Šį skirtumą puikiai atspindi ir skirtingas darbo vietų vaizdas.

Nors kartais gali atrodyti paradoksalu, turint galvoje prastą kiniškų gaminių kokybę, šioje šalyje verslas yra orientuotas į ilgalaikę perspektyvą, kurioje svarbi įmonės raida, istorija, netgi tam tikri ritualai. O olandams svarbiausias greitas rezultatas ir kuo greitesnis jis bus, tuo geriau.

Unikali Rusijos verslo kultūra

Jei kitose šalyse galima pastebėti daug panašumų vyraujančioje verslo kultūroje, tai Rusijos su niekuo nepalyginsi. Čia kartais žvelgiama į kolektyvinę gerovę, o kartais prioritetas teikiamas individualumui. Vienos organizacijos yra griežtos hierarchinės struktūros, o kitose vyrauja laisvė, netgi kalbant apie įvairias procedūras bei dokumentus.

Vis dėlto sutariama, kad Rusijoje vyrauja autoritarinio stiliaus kultūra, nes darbuotojai skirstomi į lygius ir dažniausiai turi labai ribotą priėjimą prie vadovų, kurie iš tikrųjų jiems duoda įsakymus.

Tai – tik keletas pavyzdžių, kaip skirtingai elgiamasi verslo erdvėje, bet šios žinios dažnai gali apsaugoti nuo netikėtumų tarptautiniuose renginiuose bei susitikimuose. O geriausia išeitis yra vertimo paslaugos – kvalifikuotas vertėjas visada padės tinkamai perteikti norimą mintį ir rasti geriausią susitarimą verslo derybose.

Reikalingas profesionalus vertimas? Gaukite pasiūylmą šiandien.

GAUTI PASIŪLYMĄ